JINGLE HABERLERİ

İş Yurt’un Seslendirme Kayıtları

İstanbul’da suç işleyen yerli- yabancı mahkumları barındıran cezaevlerinde şartlar eskiye göre artık daha iyi. Bir yandan konserler, diğer yandan seminerler düzenlenmekte, aynı zamanda verilen mesleki eğitimlerle mahkumların kaderleri değiştirilmeye çalışılmaktadır. Hapishanelerdeki mahkumları meslek edindirmeye yönelik olarak İş Yurtları Kurumu Adalet Bakanlığı’nın bağlı bir kuruluşu olarak 4301 sayılı kanun ile 1997 yılında kurulmuştur. İş yurtları kurumu hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya öğrenmeleri amacına hizmet etmektedir. Ülkemizde 225 cezaevinde iş yurdu bulunmaktadır. İş yurtlarında her yıl ortalama 16.000 hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Mayıs ayı içerisinde yapılan meslek eğitim atölyesinin açılışının tüm seslendirme kayıtları için SG Music olarak stüdyo ve seslendirme hizmeti vermiş bulunmaktayız. Güçlü sesi için seslendirme sanatçımız Mehmet Sungur’a teşekkürü borç biliriz.