Miks Nedir?
Müzisyenlerin performanslarını sergilediği müzik stüdyosu, konser sahnesi gibi platformlarda kayıt mühendisi tarafından kayıt alınan sinyallerin, stüdyo ortamında ses seviyelerinin, tonel yapılarının, işlenerek iki kanala indirgenmesidir. Bu operasyonlar miks mühendisi tarafından yapılmaktadır.
Miks Mühendisi Kimdir?
Günümüzde yaygın olarak kullanılan tüm enstrumanların frekans yapılarını inceleyen, miks yapabilmek için kullanılan işlemci ve yazılımlara hakim olan, gelişmekte olan ses işlemcilerini, yazılımlarını takip eden, çağa ayak uyduran, bir projede kendi kişisel tonel zevkinden ziyade artist&grup`un müzik yapısına uygun tonel yapıyı yorumlayabilen ve fiziksel olarak sağlıklı kulak yapısına ve dinleme yeteneğine sahip olan kişidir.
Miks Öncesi Hatırlanması Gerekenler
Aranje:İyi bir miks şarkının aranje çalışmasının başlangıcıyla oluşmaktadır. Doğru akor yapılarının kullanılması, doğru enstrumanların tercih edilmesi, çalınacak olan melodi ve akorların en doğru pozisyonlarda yazılması gerekmektedir. İyi bir aranjör frekans yapısını iyi bilmelidir.

Kayıt: Aranje aşamasında doğru yol alındığını varsayarsak, kayıt aşamasında enstrumanlardan, tel, deri, zil gibi aksesuarlardan, müziğe uygun tuşede, duyguda çalan müzisyenlerin metronom ve entonasyonuna kadar en doğru şekilde tercih edilmesi ve kayıt mühendisinin doğru mikrofonla teknikleriyle müzisyenin hislerini doğru temiz ham olarak kayıt almasıdır. Bu kayıt zaman dilimi neticesinde kayıtların miks mühendisine doğru dijital kurguda işlenmiş (edit) ve temiz olarak track`ların teslim edilmesi gerekmektedir.

Format: Miks mühendisine teslim edeceğiniz ses dosyaları minimum 24 Bit 44.1 kHz formatında teslim edilmesine önem gösterilmelidir.

Miks Süresi: Doğru aranjmanı yapılmış, iyi performanslarla iyi kayıtların alındığı ve dijital kurgunun doğru yapıldığı bir şarkının miks aşaması 8 ile 12 saat arasındadır. Saymış olduğum prensipler eksik ya da yanlış yapıldığında bu süre hem uzayabilir hem de istenilen üst düzey performans yerine getirilemeyebilinir.

Mastering Nedir?
Farklı stüdyolarda, farklı zamanlarda, farklı kayıt ve miks mühendisleriyle yapılan projelerde özellikle ses ve frekans farklılıkları oluşmaktadır. Bu farklıkların en aza indirgenmesi ve yaratıcılık yeteneği ile beraber iyi miks yapılmış bir şarkının albüm çıkışı öncesi son operasyon işlemidir.

Bu işlem neticesinde dinleyici cd player gibi dinleme ortamında şarkılar arasında ki geçişlerde sesi, bası, tizi azaltma-artırma gibi bir müdahale hissiyatı içine girmez. Bu uygulamaları başarılı bir noktaya getiren kişiye Mastering Mühendisi denir.

Mastering Öncesi Hatırlanması Gerekenler
Mastering çalışmasına başlamadan önce yaptığınız miks çalışmasını farklı ortamlarda farklı hi-fi kolonlarda dinleyerek gözünüzden kaçabilmesi muhtemel hataları revize ediniz.

Not: Projelerinizi winzip ile sıkıştırarak bize ulaştırabilirsiniz. Lütfen bu linke tıklayınız.