İş Yurt’un Seslendirme Kayıtları

İstanbul’da suç işleyen yerli- yabancı mahkumları barındıran cezaevlerinde şartlar eskiye göre artık daha iyi. Bir yandan konserler, diğer yandan seminerler düzenlenmekte, aynı zamanda verilen mesleki eğitimlerle mahkumların kaderleri değiştirilmeye çalışılmaktadır. Hapishanelerdeki mahkumları meslek edindirmeye yönelik olarak İş Yurtları Kurumu Adalet Bakanlığı’nın bağlı bir kuruluşu olarak 4301 sayılı kanun ile 1997 yılında kurulmuştur. İş yurtları kurumu […]